O konferencji:

Cel konferencji: Prezentacja wyników prac doświadczalnych, teoretycznych i metod modelowania komputerowego dotyczących procesów wytwarzania wyrobów ciągnionych i wyrobów metalowych, projektowania, optymalizacji i sterowania tymi procesami oraz zagadnień związanych z zarządzaniem i logistyką w przemyśle metalowym. Tematyka konferencji:
    Obrady będą się odbywać w sekcjach:
  • 1. Druty stalowe i wyroby z drutu.
  • 2. Druty i wyroby z metali nieżelaznych.
  • 3. Zarządzanie i logistyka w przemyśle metalowym.
  • 4. Sesja posterowa.

Komitet Naukowy:


Honorowy Patronat J.M. Rektor Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol


Komitet Naukowy
Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Muskalski Politechnika Częstochowska


Członkowie:
Dr hab. inż. Andrzej Gontarz, Prof. PL Politechnika Lubelska
Dr hab. inż. Adam Grajcar, Prof. PŚl Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Marcin Knapiński, Prof. PCz Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. Roman Kuziak Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice
Prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Prof. PW Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Łukasz Rauch Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr hab. Maciej Stajniak, Prof. WSL Wyższa Szkoła Logistyki Poznań
Dr hab. Jolanta Staszewska, Prof. PO Politechnika Opolska
Dr hab. inż. Sylwia Wiewiórowska, Prof. PCz Politechnika Częstochowska


Komitet Organizacyjny
Przewodniczący: Dr hab. inż. Sylwia Wiewiórowska, Prof. PCz

Sekretarz
Dr inż. Ewa Staniewska

Członkowie
Dr inż. Robert Kruzel
Dr inż. Bartosz Koczurkiewicz
Mgr Beata Nonas
Mgr inż. Piotr Romański

Dla Uczestników:

Miejsce konferencji:

VII Międzynarodowa Konferencja Ciągarska odbędzie się w OKW Antałówka. Antałówka to kompleks składający się z dwóch pensjonatów trzygwiazdkowych: Antałówka I, II oraz Aquaparku Zakopane z wodami geotermalnymi. Usytuowany na zalesionym południowo- zachodnim zboczu wzgórza Antałówka, skąd rozpościera się malowniczy widok na Tatry znajduje się tylko 10 minut spacerem od centrum miasta. Informacje i zdjęcia: www.antalowka-zakopane.pl/

Opłaty konferencyjne

Opłata konferencyjna obejmująca zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w konferencji i imprezach towarzyszących, wynosi: 1800 PLN + 23% VAT
Dodatkowo za każdy artykuł przyjęty do publikacji w czasopismach, wynosi: 300 PLN.
Opłata za prezentację firmy bez uczestnictwa w konferencji (stoisko reklamowe), wynosi: 1500 PLN + 23% VAT
Opłaty należy uiścić na konto: Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie Bank Zachodni WBK SA Oddział 3 w Częstochowie
85 1500 1399 1213 9004 0688 0000
Z dopiskiem: "Konferencja'17"

Referaty

Zakwalifikowane do poszczególnych sekcji i na sesję posterową referaty będą opublikowane w specjalnym wydaniu czasopisma Hutnik-Wiadomości Hutnicze i Gospodarka Materiałowa & Logistyka. W związku z tym wszystkie referaty (max. 5 stron) muszą być przygotowane zgodnie z wytycznymi czasopism i będą zrecenzowane przez członków Komitetu Naukowego Konferencji. Autorzy zobowiązani będą do uwzględnienia uwag recenzentów i nadesłania artykułów po korekcie.

Wskazówki dla autorów

• Hutnik-Wiadomości Hutnicze: http://hutnik-wh.com.pl/wskazowki/

• Gospodarka Materiałowa & Logistyka: http://www.gmil.pl/warunki_publikacji


Terminy:

30.09.2016 - termin nadsyłania streszczeń referatów.
15.10.2016 – termin nadsyłania referatów.
05.11.2016 – lista zaakceptowanych referatów.
15.11.2016 – termin odesłania przez autorów referatów po korekcie.
01.12.2016 – termin wnoszenia opłaty konferencyjnej przez autorów referatów.
31.01.2017 – termin wnoszenia opłaty konferencyjnej i opłat za stoiska wystawiennicze.
02.03.2017 – konferencja.

Kontakt:

Sekretariat Konferencji:

Sekretariat Konferencji: Dr hab. inż. Sylwia Wiewiórowska, Prof. PCz
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Instytut Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa
Politechnika Częstochowska
Al. Armii Krajowej 19 42-200 Częstochowa
Tel.: (48) (34) 325-07-45
Fax.: (48) (34) 325-07-14
Tel. Kom. (48) 500 020 676
e-mail: wiewior@wip.pcz.pl
website: www.konferencja.wip.pcz.pl

Rejestracja:

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń oraz streszczeń referatów na adres e-mail
Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Sylwii Wiewiórowskiej, prof. PCz:
e-mail: wiewior@wip.pcz.pl

>

Copyright © 2014 Timber HTML Template. All Rights Reserved.